Jelen kurzus a „KOSZT” – Kooperatív képzések és Oktatási innováció a Szakmai Tanárképzésben Kelet-Magyarországon EFOP 3.5.2-17-2017-00001 c. projekt keretében készült el.A kurzus oktatói:
Encsiné Nagy Ágnes