Jelen kurzus a „Fiatalodó és megújuló Egyetem, Innovatív Tudásváros, A Miskolci Egyetem intelligens szakosodást szolgáló intézményfejlesztése” – EFOP- 3.6.1-16-2016-00011 projekt keretében készült el.


A kurzus oktatója:

Dr. Füredi-Fülöp Judit